Dataset

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa; mutaties 2005 - 2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De uitkomsten betreffen de jaar-op-jaar-mutaties van het volume van de bruto bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa. Onder de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa vallen de uitgaven door vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk aan geproduceerde materiële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Investeringen in immateriële vaste activa (software, licenties e.d.) zijn niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2005 tot en met april 2014.

Status van de cijfers: De cijfers over 2005 tot en met 2010 zijn definitief. Alle andere cijfers zijn voorlopig. Omdat deze tabel is stopgezet worden de voorlopige cijfers niet meer definitief.

Wijzigingen per 20 juni 2014: De cijfers over april 2014 zijn toegevoegd. De cijfers over januari tot en met maart 2014 zijn bijgesteld.

Deze tabel is stopgezet. De tabel wordt opgevolgd door de tabel Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80555ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80555ned

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa Volumemutaties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80555ned

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa Volumemutaties