Dataset

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumecijfers per maand

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 22-03-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De uitkomsten betreffen de indexcijfers en de jaar-op-jaar-ontwikkelingen van het volume van de bruto-investeringen in materiële vaste activa. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. Onder de investeringen in materiële vaste activa vallen de uitgaven door vennootschappen, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk en overheid aan geproduceerde materiële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Investeringen in immateriële vaste activa (onderzoek en ontwikkeling, software, licenties e.d.) zijn niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2004.

Status van de cijfers: De cijfers over 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023: De cijfers over januari 2023 zijn toegevoegd.

De cijfers kunnen worden bijgesteld door het beschikbaar komen van nieuwe en bijgestelde broninformatie. Bovendien worden de maandcijfers aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Ongeveer zeven weken na de verslagperiode.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84340NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84340NED

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84340NED

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumeontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder