Dataset

Financiële verantwoording: Immateriële vaste activa

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 04/04/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/04-immateriele-vaste-activa

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

04-immateriele-vaste-activa; Concessies, vergunningen en int

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van concessies, vergunningen en rechten van intellectueel eigendom.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Goodwill

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van verwerving van goodwill.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Kosten van ontwikkeling

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van ontwikkeling.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Overige immateriële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde kosten van overige immateriële vaste activa.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Totaal immateriële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Totale geactiveerde kosten van immateriële vaste activa.

Preview

04-immateriele-vaste-activa; Vooruitbetaald op immateriële vaste activa

CSV CC-BY (4.0)

Geactiveerde vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

Preview