Nationale High Value Datasets

Het kabinet heeft de ambitie om zoveel mogelijk overheidsgegevens als open data beschikbaar te stellen. Daarbij geeft het kabinet prioriteit aan 'high value'-datasets. Dit zijn datasets met hoge waarde voor de samenleving, zoals de Basisregistratie Adressen Gebouwen en de kadastrale kaart. Bij het beschikbaar stellen van data wordt prioriteit gegeven aan de ontsluiting van deze datasets. In 2016 heeft data.overheid.nl in samenwerking met gemeenten, de Digitale Stedenagenda en VNG/KING een Gemeentelijke High Value Lijst opgesteld. Deze lijst is voor gemeenten een startpunt om te beginnen met het openen van datasets.

Tevens zijn de provincies in 2019 gekomen tot een Provinciale High Value lijst

Of een dataset 'high value' is, wordt bepaald door de mate waarbij de data bijdraagt aan:

  • Transparantie
  • Wettelijke plicht
  • Kostenbesparing
  • Doelgroep
  • Potentie van hergebruik

Bijvoorbeeld

De G8 Open Data Charter (Externe link)  (Externe link)heeft de volgende veertien data-categorieën aangeduid als 'high value'. Deze lijst geeft een indicatie van potentiële high value datasets en helpt data-eigenaren om zich te richten op het ontsluiten van de meest relevante en waardevolle datasets.

Companies     

Company/business register 

Crime and Justice

Crime statistics, safety 

Earth observation

Meteorological/weather, agriculture, forestry, fishing, and hunting

Education

List of schools; performance of schools, digital skills

Energy and Environment

Pollution levels, energy consumption

Finance and contracts

Transaction spend, contracts let, call for tender, future tenders, local budget, national budget (planned and spent)

Geospatial

Topography, postcodes, national maps, local maps

Global Development

Aid, food security, extractives, land

Government Accountability and Democracy

Government contact points, election results, legislation and statutes, salaries (pay scales), hospitality/gifts

Health

Prescription data, performance data

Science and Research

Genome data, research and educational activity, experiment results

Statistics

National Statistics, Census, infrastructure, wealth, skills

Social mobility and welfare

Housing, health insurance and unemployment benefits

Transport and Infrastructure

Public transport timetables, access points broadband penetration

*Bron: europendataportal (Externe link)

High Value?

Op data.overheid.nl zijn high value datasets gemarkeerd. Datasets die voldoen aan de volgende criteria worden als 'high value' aangemerkt op ons portaal:

  • De data is bij de data-inventarisatie door een departement als high value aangemerkt en wordt met hoge prioriteit ontsloten
  • De data komt voor in de gemeentelijke high value lijst.

Bij het samenstellen van de nationale high value lijsten zijn onderstaande lijsten een inspiratie:

Meer weten over High Value Datasets in Europa

Ook op Europees niveau wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van high value datasets van de lidstaten. Voor meer informatie hierover wordt naar de volgende bronnen verwezen: