Dataset

Research & Development (R&D) door bedrijven, SBI, bedrijfsomvang, 2008-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van researchen development (R&D) van bedrijven, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen. Het gaat daarbij om:

  • het aantal bedrijven met eigen R&D-activiteiten;
  • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
  • het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen en zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Wijzigingen per 18 december 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80421ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80421ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80421ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse