Dataset

Research en development; instellingen, bedrijfsomvang 2002 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de R&D activiteiten van instellingen in Nederland. Het gaat daarbij om:

  • het aantal instellingen met eigen R&D-activiteiten;
  • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
  • het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op instellingen met 10 en meer werkzame personen en zijn uitgesplitst naar omvang van de instelling.

Gegevens beschikbaar vanaf 2002 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers tot en met 2011 zijn definitief. De gegevens over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 oktober 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80436ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80436ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal instellingen met eigen R&D Bedrijfsomvang, instellingen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80436ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal instellingen met eigen R&D Bedrijfsomvang, instellingen