Dataset

Bouwnijverheid; omzet naar bedrijfsomvang, index 2010=100, 2005-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid (exclusief projectontwikkeling) volgens de SBI 2008. De ontwikkeling is uitgedrukt in indexcijfers op basis van 2010 = 100 en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Deze tabel is stopgezet per 6 juni 2018. De tabel wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017

Status van de cijfers: De cijfers over 2017 zijn voorlopig, eerdere perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 6 juni 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor de link naar meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81802NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81802NED

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81802NED

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100