Dataset

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2004 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid. Het gaat om kwartaal- en jaarreeksen van 2004 - 2008. De gegevens zijn onder te verdelen naar branches en bedrijfsomvang. De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000. Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor aangegeven.

De gegevens in deze tabel worden gepresenteerd naar branche volgens twee indelingen:

  • naar de zogenoemde Standaard BedrijfsIndeling 1993 (SBI '93);
  • naar een van de SBI '93 afgeleide alternatieve indeling.

Gegevens beschikbaar van: 2004 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2009:

Nagekomen respons over de maanden november 2008 en december 2008 is doorgevoerd in de uitkomsten. De omzetontwikkeling is in de meeste branches van de bouwnijverheid nauwelijks gecorrigeerd (enkele tienden van een procentpunt).

Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

  • Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
  • Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie paragraaf 3 en 4.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71494ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71494ned

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, SBI'93 Naar branches en bedrijfsomvang: klein- , midden- en grootbedrijf.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71494ned

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, SBI'93 Naar branches en bedrijfsomvang: klein- , midden- en grootbedrijf.