Dataset

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten. De cijfers worden gegeven voor de sector bedrijven. De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:

  • Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
  • Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

  • Het verruimen van de R&D definitie.
  • Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
  • Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
  • Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven. Met als gevolg een stijging van 26 procent van de totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten van alle bedrijven in 2011.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2011 zijn definitief. De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Research en development; personeel, uitgaven, SBI 2008 en bedrijfsomvang". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82052NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82052NED

Werkzame personen, arbeidsjaren,uitgaven voor eigen R&D activiteiten SBI 2008, bedrijfsomvang

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82052NED

Werkzame personen, arbeidsjaren,uitgaven voor eigen R&D activiteiten SBI 2008, bedrijfsomvang