Dataset

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 21-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten. De cijfers worden gegeven voor de sector bedrijven. De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:

  • Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
  • Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:

  • Het verruimen van de R&D definitie.
  • Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
  • Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
  • Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven. Met als gevolg een stijging van 26 procent van de totale uitgaven voor eigen R&D activiteiten van alle bedrijven in 2011.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over 2011 zijn definitief. De cijfers over 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 oktober 2015: Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door "Research en development; personeel, uitgaven, SBI 2008 en bedrijfsomvang". Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82052NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82052NED

Werkzame personen, arbeidsjaren,uitgaven voor eigen R&D activiteiten SBI 2008, bedrijfsomvang

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82052NED

Werkzame personen, arbeidsjaren,uitgaven voor eigen R&D activiteiten SBI 2008, bedrijfsomvang