Dataset

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang 2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de productiestatistiek van het CBS. De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen. De tabel procentueel aandeel bedrijfsomvang geeft de procentuele verdeling per werkzame personen groep weer over de bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar over: 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Deze tabel is stopgezet. Door aanpassing van de waarnemings- en verwerkingsmethodiek is voortzetting van deze publicatie op de gebruikelijke wijze niet meer mogelijk. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80720ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80720ned

Bedrijven; werkzame personen, bedrijfsopbrengsten; bedrijfslasten SBI 2008, bedrijfsomvang

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80720ned

Bedrijven; werkzame personen, bedrijfsopbrengsten; bedrijfslasten SBI 2008, bedrijfsomvang