Dataset

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de productiestatistiek van het CBS. De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen. De tabel procentueel aandeel bedrijfsomvang geeft de procentuele verdeling per werkzame personen groep weer over de bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar over: 2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?

Deze tabel is stopgezet. Door aanpassing van de waarnemings- en verwerkingsmethodiek is voortzetting van deze publicatie op de gebruikelijke wijze niet meer mogelijk. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80720ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80720ned

Bedrijven; werkzame personen, bedrijfsopbrengsten; bedrijfslasten SBI 2008, bedrijfsomvang

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80720ned

Bedrijven; werkzame personen, bedrijfsopbrengsten; bedrijfslasten SBI 2008, bedrijfsomvang