Dataset

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzetstijging en -daling. De ontwikkeling wordt weergegeven als het percentage bedrijven dat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder in omzet is gestegen, gedaald of in omzet gelijk is gebleven. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2004 tot en met 4e kwartaal 2012.

Status van de cijfers: Alle gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 oktober 2013: De cijfers van het 3e en 4e kwartaal van 2012 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt per 7 oktober 2013 stopgezet en zal worden voortgezet als: Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008. Zie paragraaf 3.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80351ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80351ned

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80351ned

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)