Dataset

Verkrijgingen uit nalatenschappen (waarvoor aangifte); kenmerken verkrijger

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn gegevens opgenomen over de verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen, uitgesplitst naar kenmerken van de verkrijger en relatie van verkrijger met de overledene. De verkrijging is bepaald voor verkrijgers van nalatenschappen waarvoor aangifte erfbelasting is gedaan.

Als gevolg van de herziening van de inkomensstatistiek is er tussen 2010 en 2011 een breuk in de achtergrondkenmerken van verkrijgers waarneembaar. In de jaren 2007-2010 zijn de kenmerken op 31 december van het jaar van rapportage genomen. Vanaf 2011 worden kenmerken van verkrijgers op 1 januari van het rapportagejaar genomen.

Wegens verschillen in de aanleverwijze van de brongegevens zijn de cijfers t/m 2016 niet geheel vergelijkbaar met de uitkomsten van latere jaren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers: De cijfers voor 2007 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2023: Definitieve cijfers over 2019 en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84336NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84336NED

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84336NED

Verkrijgingen uit nagelaten vermogen van overleden Leeftijd, geslacht, relatie met de overledene