Dataset

Bedrijven; omzetontwikkeling(stijgers-dalers), bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzetstijging en -daling. De ontwikkeling wordt weergegeven als het percentage bedrijven dat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder in omzet is gestegen, gedaald of in omzet gelijk is gebleven. Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS. De cijfers zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Deze tabel wordt hier gepubliceerd voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers vanaf het vierde kwartaal 2021 zijn voorlopig, de overige definitief..

Wijzigingen per 30 mei 2024: De cijfers van het eerste kwartaal van 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe uitkomsten worden circa zestig kalenderdagen na afloop van de verslagperiode (kwartaal) gepubliceerd. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48012NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48012NED

Omzetstijging,omzet stabiel, omzetdaling, MKB, bedrijven Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, Bedrijfsgrootte, Perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48012NED

Omzetstijging,omzet stabiel, omzetdaling, MKB, bedrijven Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, Bedrijfsgrootte, Perioden