Dataset

Bedrijven; omzetontwikkeling(stijgers-dalers), bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzetstijging en -daling. De ontwikkeling wordt weergegeven als het percentage bedrijven dat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder in omzet is gestegen, gedaald of in omzet gelijk is gebleven. Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS. De cijfers zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Deze tabel wordt hier gepubliceerd voor het programma ‘MKB en Ondernemerschap’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: De cijfers vanaf het vierde kwartaal 2021 zijn voorlopig, de overige definitief..

Wijzigingen per 5 maart 2024: De cijfers van het vierde kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe uitkomsten worden circa zestig kalenderdagen na afloop van de verslagperiode (kwartaal) gepubliceerd. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48012NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48012NED

Omzetstijging,omzet stabiel, omzetdaling, MKB, bedrijven Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, Bedrijfsgrootte, Perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48012NED

Omzetstijging,omzet stabiel, omzetdaling, MKB, bedrijven Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, Bedrijfsgrootte, Perioden