Dataset

Research & Development (R&D) door bedrijven, SBI, bedrijfsomvang, 2008-2010

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van researchen development (R&D) van bedrijven, uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is hierin niet meegenomen. Het gaat daarbij om:

  • het aantal bedrijven met eigen R&D-activiteiten;
  • de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
  • het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren. De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen en zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Wijzigingen per 18 december 2015: Geen, deze tabel is stopgezet.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80421ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80421ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80421ned

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse