Dataset

Boomkwekerij en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio, 2000-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Landbouw
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond en onder glas. Voor alle onderscheiden gewassen en de verschillende teeltwijzen wordt zowel het teeltoppervlak als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd. Alle gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en regio.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gebruikt wordt voor ondermeer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

Gegevens beschikbaar van: 2000-2009.

Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid); met ingang van 2010 wordt dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). Als gevolg daarvan is deze tabel stopgezet.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 25 maart 2010: de cijfers van 2009 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel stopgezet per 9 februari 2011.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80110ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80110ned

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80110ned

Teelt boomkwekerijgewassen en vaste planten, naar bedrijfsomvang en regio