Dataset

Personen in de Enquête Beroepsbevolking met gegevens over zoekgedrag, overwerk, duurwerk en bedrijfsomvang (vanaf 08-09-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat een breed scala aan vragenlijst antwoorden op het terrein van arbeidsmarkt voor personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland die hebben deelgenomen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De enquête beroepsbevolking is een panelonderzoek. Respondenten worden in totaal 5 keer benaderd. Om de vragenlijst zo kort mogelijk te houden worden vragenblokken verspreid over de 5 zogenaamde peilingen. Afhankelijk van de peiling waarin de vragen zijn gesteld, moet het bijbehorende jaargewicht gebruikt worden.

Populatie

Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland die hebben deelgenomen aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803678d2

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier