Dataset

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, 2005 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de bouwnijverheid. De ontwikkeling wordt weergegeven met behulp van indexcijfers (met als basis het jaar 2005) en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor. Verder zijn gegevens beschikbaar van een aantal branches binnen de bouwnijverheid en gegevens naar bedrijfsomvang.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: Het eerste kwartaal 2005 tot en met het vierde kwartaal 2012.

Status van de cijfers: De cijfers over het derde en vierde kwartaal van 2012 zijn voorlopig, de overige kwartalen zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2013: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt opgevolgd door "Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, index 2010 = 100". Zie ook paragraaf 3. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van de publicatiedatum van de eerste verslagperiode van 2013 een belangrijke wijziging ondergaan: In 2013 is overgestapt van referentiejaar 2005 naar 2010 (2010 = 100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2010.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71999ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71999ned

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI 2008 Naar activiteit en bedrijfsomvang: klein, midden, groot

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71999ned

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, SBI 2008 Naar activiteit en bedrijfsomvang: klein, midden, groot