Dataset

SVB Beleidsregels

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Sociale Verzekeringsbank (Rijk)
Bijgewerkt 06-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De SVB Beleidsregels hebben betrekking op de wetten die door de SVB worden uitgevoerd, namelijk de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Participatiewet, de Remigratiewet, alsmede enkele kleinere regelingen zoals de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose. De beleidsregels bestrijken tevens de Algemene wet bestuursrecht en de internationale regelingen voor sociale zekerheid. De SVB publiceert haar beleid op http://www.svbbeleidsregels.nl

De dataset bevat de tekst van de SVB Beleidsregels en links naar wet- en regelgeving en/of jurisprudentie die voor de desbetreffende beleidsregel relevant is.

Bestemmingspagina: http://www.svbbeleidsregels.nl

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

SVB Beleidsregels

XML CC-BY (4.0)

De SVB Beleidsregels hebben betrekking op de wetten die door de SVB worden uitgevoerd, namelijk de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Participatiewet, de Remigratiewet, alsmede enkele kleinere regelingen zoals de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose. De beleidsregels bestrijken tevens de Algemene wet bestuursrecht en de internationale regelingen voor sociale zekerheid. De SVB publiceert haar beleid op http://www.svbbeleidsregels.nl

De dataset bevat de tekst van de SVB Beleidsregels en links naar wet- en regelgeving en/of jurisprudentie die voor de desbetreffende beleidsregel relevant is.