Dataset

Covid-19 verpleeghuisstatistieken naar veiligheidsregio per datum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 22-09-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Beschrijving bestand:

  • Dit bestand bevat de volgende aantallen: (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag.
  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is.
  • (aantal) (op)nieuw besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.
  • (totaal) besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27-02-2020).
  • Voor meldingen voor 01-09-2020 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: • Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf • ‘Verpleeghuis’ als locatie van de besmetting heeft óf • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een verpleeghuis Bovendien moet gelden dat deze patiënt: • Op het moment van melding 70 jaar of ouder is én • Geen gezondheidsmedewerker is én • Geen beroep heeft. Bij meldingen vanaf 01-09-2020 wordt ook geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een verpleeghuisinstelling of woonzorggroep voor ouderen. Meldingen vanaf 01-09-2020 worden aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens bekend bij de GGD: • Woonachtig is in een verpleeg- of verzorgingshuis of woonzorgcentrum voor ouderen • Indien de woonsituatie ontbreekt wordt de definitie van meldingen voor 01-09-2020 gehanteerd De bijgewerkte lijst van bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 03-12-2021 en bevat 2546 unieke 6 cijferige postcodes van verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra in Nederland.

** Voor datums voor 01-09-2020 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:

  1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft
  2. Er tenminste 1 positief geteste persoon is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was Bij datums vanaf 01-09-2020 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:
  3. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft
  4. Er tenminste 1 positief geteste verpleeghuisbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief “Onbekend”) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is.

Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen.

Versie 3 update (8 februari 2022) • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van...

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

COVID-19_verpleeghuizen.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen.csv

COVID-19_verpleeghuizen.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen.json

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.csv

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.json