Dataset

Jongeren; onderwijsniveau, thuissituatie 2005-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over het onderwijsniveau van jongeren (15 tot 25 jaar) en sociaaleconomische kenmerken van hun thuissituatie. Voor onderwijsniveau wordt in deze tabel een uitsplitsing gemaakt in drie categorieën, namelijk laag, middelbaar en hoog. Met sociaaleconomische kenmerken worden in deze tabel het hoogst behaalde onderwijsniveau en de arbeidsparticipatie van de ouders en het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden bedoeld. Deze cijfers zijn alleen beschikbaar voor de jongeren die bij hun ouders wonen (thuiswonende kinderen).

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voor het meest recente jaar voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2018 Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83324NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83324NED

Behaald onderwijsniveau jongeren, kenmerken ouders, arbeidsparticipatie, gestandaardiseerd huishoudinkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83324NED

Behaald onderwijsniveau jongeren, kenmerken ouders, arbeidsparticipatie, gestandaardiseerd huishoudinkomen