type-icon

Dataset

Covid-19 verpleeghuisstatistieken naar veiligheidsregio per datum

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 20/02/2021
License Publiek domein
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens gemeld zijn door de GGD.
  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is.
  • (aantal) (op)nieuw besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.
  • (totaal) besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.

De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27-02-2020).

* Voor meldingen voor 01-09-2020 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS:
- Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf
- ‘Verpleeghuis’ als locatie van de besmetting heeft óf
- Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt kunnen worden aan een verpleeghuis
Bovendien moet gelden dat deze patiënt:
- Op het moment van melding 70 jaar of ouder is én
- Geen gezondheidsmedewerker is én
- Geen beroep heeft.

Bij meldingen vanaf 01-09-2020 wordt ook geregistreerd of de patiënt woonachtig is in een verpleeghuisinstelling of woonzorggroep voor ouderen. Meldingen vanaf 01-09-2020 worden aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS:
- Woonachtig is in een verpleeg- of verzorgingshuis of woonzorgcentrum voor ouderen
- Indien de woonsituatie ontbreekt wordt de definitie van meldingen voor 01-09-2020 gehanteerd
De lijst van bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 17-04-2020 en bevat 2452 unieke 6 cijferige postcodes van verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra in Nederland.

** Voor datums voor 01-09-2020 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:
1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft
2. Er tenminste 1 positief geteste persoon is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was
Bij datums vanaf 01-09-2020 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:
1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft
2. Er tenminste 1 positief geteste verpleeghuisbewoner* is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was

Het bestand is als volgt opgebouwd:
Een set records per datum van met voor elke datum:
- Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief “Onbekend”) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul).
- Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio
Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is.

Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd.

Beschrijving van de variabelen:

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de verpleeghuisstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk:
- Voor [Total_cases_reported] is dat de datum waarop de aantallen in OSIRIS zijn gemeld door de GGD.
- Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden.
- Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. De code van de veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt de veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid. Vanaf 7 januari 2021 is de veiligheidsregio in de volledige dataset samengesteld volgens de nieuwe gemeente indeling: records uit de periode voordat de gemeente indeling werd gewijzigd (2020) zijn dan ingedeeld volgens de nieuwe indeling van 2021. De cijfers zijn hierdoor over de hele periode met elkaar te vergelijken.

Security_region_name: Veiligheidsregionaam.

Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig...

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
Email: EPI-datamanagement@rivm.nl
Website: https://data.rivm.nl:443/geonetwork/srv/api/records/0179dd26-7bf6-4021-857f-8623aaf8e73a/attachments/

Download

download

Download ZIP Publiek domein

download

download

Download ZIP Publiek domein

download