Dataset

Covid-19 verpleeghuisstatistieken naar veiligheidsregio per datum

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

For English, see below

Per 1 juli 2023 is COVID-19 geen meldingsplichtige ziekte meer. Daarom wordt de data vanaf 11 juli 2023 niet meer bijgewerkt.

Beschrijving bestand:

 • Dit bestand bevat de volgende aantallen: (aantal nieuw gemelde) positief geteste bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum van de positieve testuitslag.
 • (aantal nieuw gemelde) positief geteste overleden bewoners van verpleeghuizen*, naar veiligheidsregio, per datum waarop patiënt overleden is.
 • (aantal) (op)nieuw besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM.
 • (totaal) besmette verpleeghuislocaties**, naar veiligheidsregio, per datum waarop de gegevens zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen Covid-19 meldingen sinds de eerste melding in Nederland (27-02-2020).
 • Voor meldingen voor 01-09-2020 werd een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: • Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld konn worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf • ‘Verpleeghuis’ als locatie van de besmetting had óf • Op basis van de inhoud van vrije tekstvelden gelinkt konden worden aan een verpleeghuis Bovendien moest gelden dat deze patiënt: • Op het moment van melding 70 jaar of ouder was én • Geen gezondheidsmedewerker was én • Geen beroep had. Bij meldingen vanaf 01-09-2020 tot en met 31 december 2022 werd ook dppr de GGD'en geregistreerd of de patiënt woonachtig was in een verpleeghuisinstelling of woonzorggroep voor ouderen. Meldingen vanaf 01-09-2020 tot en met 31 december 2022 werden aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens bekend bij de GGD: • Woonachtig was in een verpleeg- of verzorgingshuis of woonzorgcentrum voor ouderen • Indien de woonsituatie ontbrak werd de definitie van meldingen voor 01-09-2020 gehanteerd Voor meldingen vanaf 1 januari 2023 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: • Op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum óf • Op het moment van melding 70 jaar of ouder is De bijgewerkte lijst van bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra is verkregen van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland op 03-12-2021 en bevat 2546 unieke 6 cijferige postcodes van verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra in Nederland. ** Voor datums voor 01-09-2020 werd een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:
 1. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betrof
 2. Er tenminste 1 positief geteste persoon was die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kon worden en waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was Bij datums vanaf 01-09-2020 tot en met 31 december 2022 werd een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:
 3. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betrof
 4. Er tenminste 1 positief geteste verpleeghuisbewoner* was die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kon worden en waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was. Bij datums vanaf 1 januari 2023 wordt een verpleeghuislocatie op een bepaalde datum als besmet aangemerkt, wanneer:
 5. Het een bekende locatie van verpleeg- of verzorgingshuizen of particuliere woonzorgcentra betreft
 6. Er tenminste 1 positief geteste persoon is die op basis van zijn 6 cijferige postcode aan deze locatie gekoppeld kan worden waarvan de eerste ziektedag minder dan 28 dagen geleden was

Het bestand is als volgt opgebouwd: Een set records per datum van met voor elke datum: • Een record voor elke veiligheidsregio (inclusief “Onbekend”) van Nederland, ook als voor de betreffende veiligheidsregio geen meldingen zijn. De aantallen zijn dan 0 (nul). • Veiligheidsregio is onbekend wanneer een record niet toe te wijzen is aan één unieke veiligheidsregio Er is in dit bestand ook een datum 01-01-1900 opgenomen voor statistieken waarvan de bijbehorende datum onbekend is.

Hieronder wordt beschreven hoe de variabelen zijn gedefinieerd. Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Dit versienummer wordt aangepast (+1) wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau. Ook de corresponderende metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) wordt dan gewijzigd. Versie 2 update (25 januari 2022): • Een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 03-12-2021. Op 25-01-2022 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen. Versie 3 update (8 februari 2022) • Vanaf 8 februari 2022 worden de positieve SARS-CoV-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT aan het RIVM gemeld. Ook worden de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen via het Meldportaal van GGD GHOR invoeren rechtstreeks aan het RIVM gemeld. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden wel via HPZone aan het RIVM gemeld. Vanaf 8 februari wordt de datum van de positieve testuitslag gebruikt en niet meer de datum van melding aan de GGD. Versie 4 update (24 maart 2022): • In versie 4 van deze dataset zijn records samengesteld volgens de gemeente herindeling van 24 maart 2022. Zie beschrijving van de variabele Security_region_code voor meer informatie. Versie 5 update (2 augustus 2022): • De indeling van personen als bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum op basis van postcode (bijv. 1234AB) en een leeftijd van boven de 70 jaar is niet toe gepast op meldingen die sinds 8 februari 2022 alleen via een alternatieve meldroute bij het RIVM binnenkwamen. Van 8 februari t/m 1 augustus 2022 is hierdoor het aantal meldingen van bewoners van verpleeghuizen/woonzorgcentra met ongeveer 9% onderschat. Vanaf 2 augustus 2022 wordt deze indeling met terugwerkende kracht bijgewerkt. Versie 6 update (1 september 2022): • Vanaf 1 september 2022 wordt de data niet meer iedere werkdag geüpdatet, maar op dinsdagen en vrijdagen. De data wordt op deze dagen met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. • Vanaf 1 september 2022 is deze dataset opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevat de data vanaf het begin van de pandemie tot en met 3 oktober 2021 (week 39) en bevat ‘tm’ in de bestandsnaam. Deze data wordt niet meer geüpdatet. Het tweede deel bevat de data vanaf 4 oktober 2021 (week 40) en wordt iedere dinsdag en vrijdag geüpdatet. Versie 7 update (3 januari 2023): • Per 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen aanvullende informatie meer. Dit heeft als gevolg dat we vanaf 1 januari 2023 geen overlijdens meer rapporteren. Om deze reden wordt de kolom [Total_deceased_reported] niet meer aangevuld. • Doordat er niet meer wordt nagevraagd of iemand een verpleeghuis bewoner is, worden personen alleen gerapporteerd als bewoner van een verpleeghuis wanneer de postcode van deze persoon overeenkomt met de vestiging van een verpleeghuis en de persoon 70 jaar of ouder is. Hierdoor zal het aantal personen dat wordt gekenmerkt als verpleeghuis bewoner lager uit gaan vallen. Dit heeft invloed op de variabelen [Total_cases_reported], [Total_new_Infected_locations_reported] en [Total_Infected_locations_reported]. Versie 8 update (4 april 2023): • Vanaf 4 april 2023 zal dit bestand wekelijks op dinsdag worden geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen. Versie 9 update (23 mei 2023): • Een bijgewerkte lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland is ontvangen op 09-03-2023. Op 17-05-2023 is deze bijgewerkte lijst in gebruik genomen.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistic_reported: De datum die gebruikt wordt voor het rapporteren van de verpleeghuisstatistiek. Deze kan voor iedere gerapporteerde statistiek anders zijn, namelijk: • Voor [Total_cases_reported] is dat de datum van de positieve testuitslag. • Voor [Total_deceased_reported] is dat de datum waarop de patiënten zijn overleden. • Voor [Total_new_infected_locations_reported] en [Total_infected_locations_reported] is dat de datum waarop de aantallen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Security_region_code: Veiligheidsregiocode. Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid Vanaf 24 maart 2022 is dit bestand samengesteld volgens de gemeente indeling van 24 maart 2022. Gemeente Weesp is opgegaan in gemeente Amsterdam. Met deze indeling is de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek kleiner geworden en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland groter; GGD Amsterdam is groter geworden en GGD Gooi- en Vechtstreek is kleiner geworden ( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).

Security_region_name: Veiligheidsregionaam. Veiligheidsregionaam is gebaseerd op de Veiligheidsregiocode. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Total_cases_reported: Het aantal nieuwe, bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal COVID-19 verpleeghuisbewoners is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft.

Total_deceased_reported: Het aantal bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners dat is overleden op [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal overleden COVID-19 verpleeghuisbewoners is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet alle overleden patiënten getest worden. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft. Vanaf 1 januari 2023 is deze kolom op 9999 gezet.

Total_new_infected_locations_reported: Het aantal verpleeghuislocaties dat (op)nieuw met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported]. Dit betekent dus dat deze verpleeghuislocaties een dag eerder (op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported - 1]) nog niet als besmet werd aangemerkt. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette verpleeghuislocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft en is de lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra waarschijnlijk niet volledig.

Total_infected_locations_reported: Het aantal verpleeghuislocaties dat met COVID-19 besmet is op basis van bij de GGD gemelde COVID-19 verpleeghuisbewoners tot en met [Date_of_statistic_reported]. Het werkelijke aantal met COVID-19 besmette verpleeghuislocaties is hoger dan het aantal locaties in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Bovendien is niet van iedere melding bekend of dit een verpleeghuisbewoner betreft en is de lijst met bekende verpleeg- of verzorgingshuislocaties en particuliere woonzorgcentra waarschijnlijk niet volledig.

Correcties die in meldingen in het bronsysteem OSIRIS worden gedaan kunnen ook leiden tot correcties in dit databestand. Aantallen die in het verleden door het RIVM zijn gepubliceerd kunnen in dat geval afwijken van de aantallen in dit databestand. Dit bestand bevat dus altijd de aantallen op basis van de meest actuele gegevens in het bronsysteem OSIRIS.

In het CSV-bestand wordt als scheidingsteken een ‘;’ puntkomma gebruikt. Er staan geen lege regels in het bestand. Hieronder de kolomnamen en de typen waarden in het CSV-bestand: • Version: Bestaande uit een enkel geheel getal (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2. • Date_of_report: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD HH:MM. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-16 10:00. • Date_of_statistic_reported: Geschreven in formaat JJJJ-MM-DD. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 2020-10-09. • Security_region_code: Bestaande uit ‘VR’ gevolgd door twee cijfers. Kan ook leeg zijn indien de regio onbekend is. Voorbeeld: VR01. • Security_region_name: Bestaande uit een character string. Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: Midden- en West-Brabant. • Total_cases_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 12. • Total_deceased_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 3. • Total_infected_locations_reported: Bestaande uit enkel hele getallen (integer). Is voor elke rij altijd gevuld. Voorbeeld: 7.


Covid-19 nursing home statistics, by security region and date

As of July 1, 2023, COVID-19 is no longer a notifiable disease. Therefore, the data will no longer be updated from July 11, 2023.

File description:

 • This file contains the following numbers:
 • (Number of newly reported) positively tested residents of nursing homes*, by security region, per date of the positive test result.
 • (Number of newly reported) deceased residents of nursing homes* who tested positive, per security region, by date on which the patient died.
 • (Number of) (re)infected nursing home locations**, by security region, per the date on which the data were published by the RIVM.
 • (total) infected nursing home locations**, by security region, as of the date on which the data were published by the RIVM. The numbers concern Covid-19 reports since the first report in the Netherlands (27-02-2020).
 • For reports before 01-09-2020, a patient was regarded as a resident of a nursing home if, according to the OSIRIS data: • On the basis of his 6-digit zip code, they could be linked to a known location of a nursing or care home or private residential care center or • Had 'Nursing home' as the location of the infection or • Could be linked to a nursing home based on the content of free text fields In addition, this patient had to: • be 70 years or older at the time of reporting and • not be a health worker and • have no occupation. For reports from 01-09-2020 up to and including 31 December 2022, the PHSs also registered whether the patient lived in a nursing home or residential care group for the elderly. Reports from 01-09-2020 up to and including 31 December 2022 were regarded as residents of a nursing home if, according to the information known to the PHS they: • were living in a nursing or care home or residential care center for the elderly • If the living situation was missing, the definition of reports before 01-09-2020 was used For reports from 1 January 2023, a patient is regarded as a resident of a nursing home if, according to the OSIRIS data: • On the basis of its 6-digit zip code, the record can be linked to a known location of a nursing or care home or private residential care center, and • the patient is 70 years or older at the time of reporting The updated list of known nursing or residential care home locations and private residential care centers was obtained from the umbrella organization Patiëntenfederatie Nederland on 03-12-2021 and contains 2546 unique 6-digit postal codes of nursing or residential care home locations and private residential care centers in the Netherlands. ** For dates before 01-09-2020, a nursing home location was classified as infected on a certain date when:
 1. It concerned a known location of nursing or care homes or private residential care centres
 2. There was at least one person who tested positive who could be linked to this location on the basis of their 6-digit zip code and whose first day of illness was less than 28 days ago For dates from 01-09-2020 up to and including 31 December 2022, a nursing home location was classified as infected on a certain date when:
 3. It concerned a known location of nursing or care homes or private residential care centers
 4. There was at least one nursing home resident* who tested positive who could be linked to this location on the basis of their 6-digit zip code and whose first day of illness was less than 28 days ago. For dates from 1 January 2023, a nursing home location will be classified as infected on a certain date, when:
 5. It concerns a known location of nursing or care homes or private residential care centers
 6. There is at least one positively tested person who can be linked to this location on the basis of their 6-digit zip code whose first day of illness was less than 28 days ago

The file is structured as follows: A set of records by date with for each date: • A record for each security region (including “Unknown”) in the Netherlands, even if there are no reports for the relevant security region. The numbers are then 0 (zero). • Security region is unknown when a record cannot be assigned to one unique security region A date 01-01-1900 is also included in this file for statistics whose associated date is unknown.

The following describes how the variables are defined. Description of the variables: Version: Version number of the dataset. This version number is adjusted (+1) when the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level. The corresponding metadata in RIVMdata (https://data.rivm.nl) is then changed. Version 2 update (January 25, 2022): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers from the umbrella organization Patiëntenfederatie Nederland was received on 03-12-2021. This updated list went live on 25-01-2022. Version 3 update (February 8, 2022) • From 8 February 2022, positive SARS-CoV-2 test results will be reported directly from CoronIT to the RIVM. The test results of other test providers (such as Testing for Access) and healthcare institutions (such as hospitals, nursing homes and general practitioners) that enter their positive SARS-CoV-2 test results via the Meldportaal of GGD GHOR are also reported directly to the RIVM. Reports that are part of the source and contact investigation sample and positive SARS-CoV-2 test results from healthcare institutions that are reported to the GGD via healthcare email are reported to the RIVM via HPZone. From 8 February, the date of the positive test result is used and no longer the date of notification to the GGD. Version 4 update (March 24, 2022): • In version 4 of this dataset, records are compiled according to the municipality reclassification of March 24, 2022. See description of the variable Security_region_code for more information. Version 5 update (August 2, 2022): • The classification of persons as residents of a nursing home or residential care center based on postal code (eg 1234AB) and an age of over 70 years has not been applied to reports that have only been received by the RIVM since 8 February 2022 via an alternative reporting route. From 8 February to 1 August 2022, the number of reports from residents of nursing homes/residential care centers was therefore underestimated by approximately 9%. As of August 2, 2022, this format will be retroactively updated. Version 6 update (September 1, 2022): • From September 1, 2022, the data will no longer be updated every working day, but on Tuesdays and Fridays. The data is retroactively updated on these days for the other days. • From September 1, 2022, this dataset is split into two parts. The first part contains the dates from the start of the pandemic till October 3, 2021 (week 39) and contains "tm" in the file name. This data will no longer be updated. The second part contains the data from October 4, 2021 (week 40) and is updated every Tuesday and Friday. Version 7 update (January 3, 2023): • As of 1 January 2023, the RIVM will no longer collect additional information. As a result, we will no longer report deaths from 1 January 2023. For this reason, the column [Total_deceased_reported] is no longer completed. • Because people are no longer asked whether someone is a nursing home resident, people are only reported as residents of a nursing home if the postal code of this person corresponds to the location of a nursing home and the person is 70 years or older. As a result, the number of people who are characterized as nursing home residents will be lower. This affects the variables [Total_cases_reported], [Total_new_Infected_locations_reported] and [Total_Infected_locations_reported]. Version 8 update (April 4, 2023): • From April 4, 2023, this file will be updated weekly on Tuesdays. The data is retroactively updated for the other days. Version 9 update (May 22, 2023): • An updated list of known nursing or care home locations and private residential care centers from the umbrella organization Patiëntenfederatie Nederland was received on 09-03-2023. This updated list went live on 17-05-2023.

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM. Date_of_statistic_reported: The date used for reporting the nursing home statistics. This can be different for each reported metric, namely: • For [Total_cases_reported] this is the date of the positive test result. • For [Total_deceased_reported] this is the date on which the patients died. • For [Total_new_infected_locations_reported] and [Total_infected_locations_reported] this is the date on which the numbers were published by the RIVM.

Security_region_code: Security region code. Security region based on the patient's place of residence. If the place of residence is not known, the Security Region is based on the PHS that submitted the report, except for the Midden and West Brabant Security Region and Brabant-Noord, since the PHS and Security Region are not comparable for these regions. Also see: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid From March 24, 2022, this file has been compiled according to the municipality classification of March 24, 2022. The municipality of Weesp has been merged into the municipality of Amsterdam. With this merger, the Gooi- en Vechtstreek security region has become smaller and the Amsterdam-Amstelland security region larger; GGD Amsterdam has become larger and GGD Gooi- en Vechtstreek has become smaller ( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/gemeentelijke-indelingen-per-jaar/indeling-per-jaar/gemeentelijke-indeling-op-1-januari-2022).

Security_region_name: Security region name. Security Region Name is based on the Security Region Code. Also see: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios

Total_cases_reported: The number of new COVID-19 nursing home residents reported to the GGD on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of COVID-19 nursing home residents is higher than the number of reports in the surveillance, because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident.

Total_deceased_reported: The number of COVID-19 nursing home residents reported to the GGD who died on [Date_of_statistic_reported]. The actual number of deceased COVID-19 nursing home residents is higher than the number of reports in the surveillance, because not all deceased patients are tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident. From January 1, 2023, this column is set to 9999.

Total_new_infected_locations_reported: The number of nursing home locations that are (re)infected with COVID-19 based on COVID-19 nursing home residents reported to the GGD up to and including [Date_of_statistic_reported]. This means that these nursing home locations were not yet classified as infected a day earlier (based on COVID-19 nursing home residents reported to the GGD up to and including [Date_of_statistic_reported - 1]). The actual number of nursing home locations infected with COVID-19 is higher than the number of locations in surveillance, because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident and the list of known nursing or residential care home locations and private residential care centers is probably not complete.

Total_infected_locations_reported: The number of nursing home locations infected with COVID-19 based on COVID-19 nursing home residents reported to the GGD up to and including [Date_of_statistic_reported]. The actual number of nursing home locations infected with COVID-19 is higher than the number of locations in surveillance, because not everyone with possible infection is tested. Moreover, it is not known for every report whether this concerns a nursing home resident and the list of known nursing or residential care home locations and private residential care centers is probably not complete.

Corrections made to reports in the OSIRIS source system can also lead to corrections in this database. In that case, numbers published by the RIVM in the past may deviate from the numbers in this database. This file therefore always contains the numbers based on the most up-to-date data in the OSIRIS source system.

The CSV file uses a semicolon as a separator. There are no empty lines in the file. Below are the column names and the types of values in the CSV file: • Version: Consisting of a single whole number (integer). Is always filled for each row. Example: 2. • Date_of_report: Written in format YYYY-MM-DD HH:MM. Is always filled for each row. Example: 2020-10-16 10:00 AM. • Date_of_statistic_reported: Written in format YYYY-MM-DD. Is always filled for each row. Example: 2020-10-09. • Security_region_code: Consisting of 'VR' followed by two digits. Can also be empty if the region is unknown. Example: VR01. • Security_region_name: Consisting of a character string. Is always filled for each row. Example: Central and West Brabant. • Total_cases_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 12. • Total_deceased_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 8. • Total_new_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 3. • Total_infected_locations_reported: Consisting of only integers. Is always filled for each row. Example: 7.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_verpleeghuizen.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen.csv

COVID-19_verpleeghuizen.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen.json

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.csv

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.csv

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.json

ZIP Publiek domein

COVID-19_verpleeghuizen_tm_03102021.json