Dataset

Onderwijssucces jongeren; kenmerken thuissituatie 2005-2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel vindt u informatie over het onderwijssucces van jongeren van 15 tot 25 jaar en sociaaleconomische kenmerken van hun thuissituatie. Voor onderwijssucces wordt in deze tabel naar de onderwijsdeelname van jongeren gekeken en of ze beschikken over een startkwalificatie. Met sociaaleconomische kenmerken worden in deze tabel het hoogstbehaalde onderwijsniveau en de arbeidsparticipatie van de ouders en het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden bedoeld. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de jongeren die bij hun ouders wonen.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Status van de cijfers: De cijfers voor het meest recente jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 februari 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81473NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81473NED

Behaald onderwijsniveau jongeren, kenmerken ouders, arbeidsparticipatie, gestandaardiseerd inkomen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81473NED

Behaald onderwijsniveau jongeren, kenmerken ouders, arbeidsparticipatie, gestandaardiseerd inkomen