Dataset

Grenzen- Veiligheidsregio's in Gelderland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Gelderland (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met die van de politieregio’s en ook brandweerregio's. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

Bestemmingspagina: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-regionaal/veiligheidsregio

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/GzAd_Veiligheids_regios_gld.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GzAd_Veiligheids_regios_gld

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_a/wms?service=WMS

accessPoint

GzAd_Veiligheids_regios_gld

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_a/wfs?service=WFS

accessPoint