Datasets

57 datasets

 • Dit bestand bevat de historische indeling van Overijssel in marken, landgerichten, schoutambten en drostambten. De kaart geeft hiermee inzicht in de bestuurlijke gebiedsdelen voorafgaand aan de huidig...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Met dit bestand kan de gemeentelijke indeling van Overijssel voor elk jaar weergegeven kan worden. De huidige gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben in de periodes respectievelijk 1950 en 1962 tot 19...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-09-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • De Interim omgevingsverordening (IOV) wijst een gebied aan voor “Beperking grootschalige logistiek”. Hier gelden beperkingen voor uitbreiding en nieuwvestiging van grootschalige logistiek. Van het laa...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 25-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
 • Grenzen van de Regionale Uitvoeringsdiensten (omgevings- of milieudiensten) van Zuid-Holland, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit bestand is tot stand gekomen door kadastrale percelen same...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De ruimte die overblijft na aanduiding van het stedelijk gebied, de Natuur Netwerk Brabant en Groenblauwe mantel is aangeduid als Gemengd landelijkgebied. Hiermee wordt voor de provincie een gebiedsd...

  Data eigenaar: Noord-Brabant (Provincie)
  Bijgewerkt: 16-08-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • De kerntaak en dus de dagelijkse zorg van de Dienst Beheer Infrastructuur is het aanbieden aan weg-, fietspad- en vaarweggebruikers van goed onderhouden, veilige infrastructuur, van op tijd bediende b...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 12-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
 • Begrenzing van gemeenten die samen de regio "Delta" vormen.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Grenzen deelgebieden binnen Veenweidegebieden.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • Grenzen deelgebieden binnen Veenweideconvenant Gouwe Wiericke en gebied De Venen.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Ruimtelijke ordening
 • De dekkingsgraad digitale bestemmingsplannen laat per gemeente zien hoeveel procent van het oppervlakte is bestemd via een digitaal bestemmingsplan. Het betreft hier IMRO2008 en nieuwer, vastgestelde ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening

Filter je resultaten