Dataset

Search

85 datasets

 • Dataset

  Grenzen Arnhem

  De wijk en buurtgrenzen van gemeente Arnhem volgens CBS.En de gebiedsgrenzen van de acht gebieden van de wijkteams Arnhem.

  Data owner: Arnhem
  Bijgewerkt: 12/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • De ruimte die overblijft na aanduiding van het stedelijk gebied, de Natuur Netwerk Brabant en Groenblauwe mantel is aangeduid als Gemengd landelijkgebied. Hiermee wordt voor de provincie een gebiedsd...

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Agriculture, Organisation and policy, Spatial planning
 • Besluitvlak van de Omgevingsverordening Gelderland. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

  Data owner: Gelderland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Organisation and policy, Spatial planning
 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is de stelling van Amsterdam te zien. Zie ook paragraaf 5.1 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordra...

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Culture and recreation
 • De provincie grens van Noord-Holland is gemaakt met het bestand AG_GEMEENTEN_LAND_V. De verzamelde data van 2009 is gepubliceerd in januari 2013.

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Kaartlaag Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op de kaart is het Groen Hart te zien. Zie ook paragraaf 5.3 in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op 28 september 2015 hebben PS bij voordracht 74-2015...

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Bestand bevat de 7 Omgevingsdiensten in Gelderland. Een omgevingsdienst is een uitvoeringsdienst op grond van de WGR (Wet gemeenschappelijke regeling), waarin gemeenten en provincie participeren. De ...

  Data owner: Gelderland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Kadastrale grenzen van Noord-Hollandse gemeenten, geclipt op binnenwateren. Administratieve tabel bevat tevens bevolkingsgegevens. In 2016 zijn in provincie Noord-Holland de gemeenten Bussum, Naarden ...

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant moeten nog veel gronden verworven of van functie veranderd worden van agrarische functie naar natuur functie, of ingericht worden voor het natuurdoel....

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Organisation and policy, Nature and environment
 • Overzicht van de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten en provincies alsmede de landsgrens. Gegevens zijn afgeleid uit de Basisregistratie Kadaster (BRK).

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Culture and recreation

Filter your results

Selected filters
State (1)
Publicity level (2)
Level of governance (1)
Metadata language (1)