Dataset

Begrenzing Delta

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 11/21/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Begrenzing van gemeenten die samen de regio "Delta" vormen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=grenzen%3AREGIO_DELTA&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

REGIO_DELTA

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

REGIO_DELTA

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

REGIO_DELTA feature catalogus

JSON CC-0 (1.0)
name type description
name Naam nvarchar type Naam gebied: Delta

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Regio Delta

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Grenzen/Grenzen/MapServer

accessPoint