Dataset

Veenweidegebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 11/21/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grenzen deelgebieden binnen Veenweidegebieden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=grenzen%3AREGIO_VEENWEIDEGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

REGIO_VEENWEIDEGEBIEDEN

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

REGIO_VEENWEIDEGEBIEDEN

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/grenzen/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

REGIO_VEENWEIDEGEBIEDEN feature catalogus

JSON CC-0 (1.0)
name type description
name gebied nvarchar type Veenweidegebied
name nummer smallint type Nummer veenweidegebied
name naam nvarchar type Locatie veenweidegebied
name URL nvarchar type Website 1
name URL2 nvarchar type Website 2

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Veenweidegebieden

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Grenzen/Grenzen/MapServer

accessPoint