Dataset

Bodem - Bodemdaling - Kwelkaart Veenweidegebieden (2021)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart toont de mate van kwel en wegzijging in Veenweidegebieden.

Disclaimer: Let op! Deze kaart is indicatief. De waarden zijn gemiddeld en hebben een bandbreedte. De waarden zijn bepaald met de rekenregels vanuit SOMERS in dec 1. Verder zijn deze waarden minder/niet betrouwbaar in de gebieden met veel kwel of infiltratie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_KWELKAART_VEENWEIDEGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_KWELKAART_VEENWEIDEGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bodem - Bodemdaling - Kwelkaart Veenweidegebieden (2021)

BB_KWELKAART_VEENWEIDEGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bodem - Bodemdaling - Kwelkaart Veenweidegebieden (2021)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kwelkaart Veenweidegebieden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_bodemdaling/MapServer

accessPoint