Dataset

Bodemkwaliteitskaart 2020 - Waterbodem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Groningen (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit bestand bevat informatie over te ontgraven waterbodemkwaliteit.Voor de uitvoering van (onderhouds)baggerwerken moet het waterschap inzicht hebben in de milieuhygiënische kwaliteit van het te baggeren slib. Waterbodemonderzoek is tijdrovend en kostbaar.Met een nota waterbodembeheer en de bijbehorende waterbodemkwaliteitskaart kan op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze tijd en kosten worden bespaard. Daarmee vormen kaart en nota de nieuwe bouwstenen voor een efficiënt en verantwoord baggerbeleid.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoservices.provinciegroningen.nl/bestanden/metadata/voorbeeldplaatjes/Bkk2020Waterbodem.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bkk2020Waterbodem

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Milieu/Bodem/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities

accessPoint

Bodem:Bkk2020Waterbodem

OGC:WFS Publiek domein

https://geoservices.provinciegroningen.nl/server/services/Milieu/Bodem/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities

accessPoint