Dataset

Waterbodem IJsselmeergebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In het bestand bodem.shp wordt de opbouw van de bovenste 80 cm van de waterbodem weergegeven. Het bestand schetst de bodemgesteldheid op het moment van kartering, 1981-1991. Bij het bestand horen drie layer of avl-bestanden waarin de legenda staat aangegeven. Deze bestanden kunnen ook gebruikt worden om de drie lagen die in het bestand verwerkt zitten te tonen, te weten 0-25, 25-50 en 50-80 cm. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/bedbb737-2842-4f74-97f3-b9a1bf498962/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bodem_ijsselmeergebied

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodem_ijsselmeergebied/MapServer

accesPoint

bodem_ijsselmeergebied

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodem_ijsselmeergebied/FeatureServer

accesPoint

bodemtype_op_0_25cm_nap

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

bodem_ijsselmeergebied:bodemtype_op_0_25cm_nap

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

bodemtype_op_25_50cm_nap

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

bodem_ijsselmeergebied:bodemtype_op_25_50cm_nap

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Bodemtype_op_50_80_cm_nap

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

bodem_ijsselmeergebied:Bodemtype_op_50_80_cm_nap

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads