Dataset

Prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw (GWW), 2000 = 100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/23/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Voor 7 deelgebieden van de grond-, weg- en waterbouw (GWW) maakt het CBS reeksen prijsindexcijfers. Zij volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines). Mutaties in de algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. De reeksen worden berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid en van een pakket materialen en materieel dat in de GWW wordt toegepast. De keuzen van de productgroepen materiaal en materieel zijn gebaseerd op de toegepaste materialen en de gebruikte machines en gereedschappen bij de referentieprojecten. Voor de berekening van de wegingen van die productgroepen is gebruik gemaakt van de prijzen die in de begrotingen van die projecten stonden vermeld. De prijsontwikkeling van de materiaal- en materieelcomponent wordt gebaseerd op geselecteerde productgroepen uit de statistiek Producentenprijsindexcijfers. Met ingang van de indexcijfers van 2009 wordt voor de productgroepindeling gebruik gemaakt van de nieuwe prodcomindeling 2008. Voor de ontwikkeling van de looncomponent wordt gebruik gemaakt van de ontwikkeling van de statistiek CAO-lonen, contractuele loonkosten (CLK) in de Bouwnijverheid.

Van de volgende produkten in de GWW worden prijsindexcijferreeksen berekend en gepubliceerd:

  1. Aanleg van riolering;
  2. Aanleg van wegen met open verharding (straatwerk);
  3. Aanleg van wegen met gesloten verharding (asfalt);
  4. Uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden;
  5. Uitvoeren van waterbouwkundige werken;
  6. Maken van kunstwerken (bv. viaduct);
  7. Aanleggen van spoorwegen.

Naast deze reeksen wordt er ook een reeks berekend voor de GWW in zijn totaliteit. Dit is een gewogen gemiddelde van bovengenoemde 7 reeksen, aangevuld met de prijsontwikkeling van elektrotechnische voorzieningen. Van alle genoemde gepubliceerde reeksen worden ook de mutaties ten opzichte van 4 kwartalen eerder gepubliceerd. Voor de wegingen van de onderdelen in het totaal is gebruik gemaakt van de uitkomsten van Nationale Rekeningen (NR) van 2000.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle indexcijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: De indexcijfers in deze reeks zijn ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Dit is de laatste publicatie van deze reeks op basis 2000 = 100. Met ingang van de cijfers van januari 2011 is een nieuwe reeks gepubliceerd op basis van 2005 = 100.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70945ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70945ned

Index van riolering, wegen, grondverzet, waterbouwkundige werken, kunst- werken, spoorwegen en totaal GWW (2000=100), mutaties tov 1 jaar terug.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70945ned

Index van riolering, wegen, grondverzet, waterbouwkundige werken, kunst- werken, spoorwegen en totaal GWW (2000=100), mutaties tov 1 jaar terug.