Dataset

Toplaag waterbodem IJsselmeergebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Er treedt voortdurend sedimenttransport op in het IJsselmeergebied. Het bestand schetst dan ook de bodemgesteldheid van de toplaag op het moment van kartering, 1981-1991. Toelichting over het bestand is aanwezig bij de afdeling WSM, dienst IJsselmeergebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/5768dbd8-c993-4272-b07a-a04c9a925a11/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

bodem_ijsselmeergebied

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodem_ijsselmeergebied/MapServer

accesPoint

bodem_ijsselmeergebied

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/bodem_ijsselmeergebied/FeatureServer

accesPoint

toplaag

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

bodem_ijsselmeergebied:toplaag

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodem_ijsselmeergebied/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads