Dataset

Zuurgraad toplaag van de bodem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Alterra (Overig)
Updated 03/27/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart met de zuurgraad in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. De zuurgraad of pH is bodemkenmerk, dat vooral wordt bepaald door het moedermateriaal, de bodemvormende processen in het verleden en het grondgebruik. De pH is van invloed op de chemische bodemvruchtbaarheid en op de bewortelbaarheid van het bodemprofiel. De pH in de toplaag van zandgronden zal onder natuurlijke omstandigheden geleidelijk dalen. In agrarische gebieden wordt dit tegengegaan door bemesting met kalk.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=rasters:GEONAM_ZGRTLGRST&styles=&bbox=10000.0,357000.0,80000.0,423000.0&width=708&height=768&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GEONAM_ZGRTLGRST

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/rasters/wms?request=GetCapabilities

Zuurgraad toplaag van de bodem

Downloads

GEONAM_ZGRTLGRST

OGC:WCS CC-0 (1.0)

Zuurgraad toplaag van de bodem