Dataset

Bijdragen van de toplaag van de bodem aan klimaatregulatie (relatief)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Wat ziet U: Bodemaspecten van de toplaag die bijdragen aan een goed lokaal en mondiaal klimaat

Wat is de waarde: de bodem speelt een hoofdrol in klimaatregulatie en kan aangewend worden om de effecten van klimaatverandering te verzachten. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen, meer koolstof dan er als CO2 in de atmosfeer aanwezig is. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat. De bodem in de bebouwde omgeving draagt bij aan het voorkomen van het hitte-eiland effect (lokaal klimaat).

Belangrijk voor: klimaat en waterhuishouding, bodembeheer in het bebouwde gebied, in het agrarisch gebied, en in het bijzonder het veengebied.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

dank:rivm_r8_gm_climatereg

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms

OGC:WMS

Downloads

dank__rivm_r8_gm_climatereg

OGC:WCS Publiek domein

OGC:WCS