Dataset

Bijdragen van de toplaag van de bodem aan klimaatregulatie (relatief)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Wat ziet U: Bodemaspecten van de toplaag die bijdragen aan een goed lokaal en mondiaal klimaat

Wat is de waarde: de bodem speelt een hoofdrol in klimaatregulatie en kan aangewend worden om de effecten van klimaatverandering te verzachten. In de bodem is een grote hoeveelheid gereduceerd koolstof opgeslagen, meer koolstof dan er als CO2 in de atmosfeer aanwezig is. De CO2 uitstoot in veengebieden wordt niet in deze kaart gevat. De bodem in de bebouwde omgeving draagt bij aan het voorkomen van het hitte-eiland effect (lokaal klimaat).

Belangrijk voor: klimaat en waterhuishouding, bodembeheer in het bebouwde gebied, in het agrarisch gebied, en in het bijzonder het veengebied.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

dank:rivm_r8_gm_climatereg

OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/wms

OGC:WMS

Downloads

dank__rivm_r8_gm_climatereg

OGC:WCS Publiek domein

OGC:WCS