Dataset

Bodemkwaliteitskaart Haarlem

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Haarlem (Gemeente)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor hergebruik vrijkomende grond) vastgesteld op basis van de regels voor grondverzet van het Bouwstoffenbesluit. Op 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. Daarmee is er een nieuw landelijk beleidskader voor het hergebruiken en toepassen van grond. Omdat de gemeente Haarlem al een bodembeleid heeft voor het hergebruiken en toepassen van grond is vanaf 2008 gewerkt met de overgangsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit. De geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid verstrijkt op 1 juli 2013. De Nota bodembeheer beoogt een zo duurzaam en efficiënt mogelijk (her)gebruik van de bodem. Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit bevoegd tot het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart (Bijlage A) en het bodembeheer (Bijlage B). Het besluit waarin (lokale) maximale waarden, onderdeel van de ontwerpnota Bodembeheer, worden vastgelegd is geldig indien bij de voorbereiding van dit besluit invulling is gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht . Het ontwerpbesluit heeft van 12 april tot 31 mei ter inspraak gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen. Met dit besluit wordt hergebruik van vrijkomende grond binnen Haarlem gestimuleerd. Hergebruik verbetert op de langere termijn de bodemkwaliteit. Met het hergebruik van de vrijkomende grond worden de gebruiksfuncties niet belemmerd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Bodemkwaliteitskaart Haarlem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://wfs.haarlem.nl/wfs?service=wfs&request=getFeature&typename= bodemkwaliteitskaart

De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor hergebruik vrijkomende grond) vastgesteld op basis van de regels voor grondverzet van het Bouwstoffenbesluit. Op 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. Daarmee is er een nieuw landelijk beleidskader voor het hergebruiken en toepassen van grond. Omdat de gemeente Haarlem al een bodembeleid heeft voor het hergebruiken en toepassen van grond is vanaf 2008 gewerkt met de overgangsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit. De geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid verstrijkt op 1 juli 2013. De Nota bodembeheer beoogt een zo duurzaam en efficiënt mogelijk (her)gebruik van de bodem. Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit bevoegd tot het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart (Bijlage A) en het bodembeheer (Bijlage B). Het besluit waarin (lokale) maximale waarden, onderdeel van de ontwerpnota Bodembeheer, worden vastgelegd is geldig indien bij de voorbereiding van dit besluit invulling is gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht . Het ontwerpbesluit heeft van 12 april tot 31 mei ter inspraak gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen. Met dit besluit wordt hergebruik van vrijkomende grond binnen Haarlem gestimuleerd. Hergebruik verbetert op de langere termijn de bodemkwaliteit. Met het hergebruik van de vrijkomende grond worden de gebruiksfuncties niet belemmerd.