Dataset

Bodemkwaliteitskaart Haarlem

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Haarlem (Gemeente)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Bodem
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor hergebruik vrijkomende grond) vastgesteld op basis van de regels voor grondverzet van het Bouwstoffenbesluit. Op 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. Daarmee is er een nieuw landelijk beleidskader voor het hergebruiken en toepassen van grond. Omdat de gemeente Haarlem al een bodembeleid heeft voor het hergebruiken en toepassen van grond is vanaf 2008 gewerkt met de overgangsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit. De geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid verstrijkt op 1 juli 2013. De Nota bodembeheer beoogt een zo duurzaam en efficiënt mogelijk (her)gebruik van de bodem. Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit bevoegd tot het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart (Bijlage A) en het bodembeheer (Bijlage B). Het besluit waarin (lokale) maximale waarden, onderdeel van de ontwerpnota Bodembeheer, worden vastgelegd is geldig indien bij de voorbereiding van dit besluit invulling is gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht . Het ontwerpbesluit heeft van 12 april tot 31 mei ter inspraak gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen. Met dit besluit wordt hergebruik van vrijkomende grond binnen Haarlem gestimuleerd. Hergebruik verbetert op de langere termijn de bodemkwaliteit. Met het hergebruik van de vrijkomende grond worden de gebruiksfuncties niet belemmerd.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Bodemkwaliteitskaart Haarlem

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://wfs.haarlem.nl/wfs?service=wfs&request=getFeature&typename= bodemkwaliteitskaart

De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor hergebruik vrijkomende grond) vastgesteld op basis van de regels voor grondverzet van het Bouwstoffenbesluit. Op 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit in werking getreden. Daarmee is er een nieuw landelijk beleidskader voor het hergebruiken en toepassen van grond. Omdat de gemeente Haarlem al een bodembeleid heeft voor het hergebruiken en toepassen van grond is vanaf 2008 gewerkt met de overgangsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit. De geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart en grondstromenbeleid verstrijkt op 1 juli 2013. De Nota bodembeheer beoogt een zo duurzaam en efficiënt mogelijk (her)gebruik van de bodem. Gemeenten zijn in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit bevoegd tot het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart (Bijlage A) en het bodembeheer (Bijlage B). Het besluit waarin (lokale) maximale waarden, onderdeel van de ontwerpnota Bodembeheer, worden vastgelegd is geldig indien bij de voorbereiding van dit besluit invulling is gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht . Het ontwerpbesluit heeft van 12 april tot 31 mei ter inspraak gelegen. Er zijn geen reacties binnengekomen. Met dit besluit wordt hergebruik van vrijkomende grond binnen Haarlem gestimuleerd. Hergebruik verbetert op de langere termijn de bodemkwaliteit. Met het hergebruik van de vrijkomende grond worden de gebruiksfuncties niet belemmerd.