Datasets

6 datasets

 • Deze dataset toont verschillende aspecten van de geactualiseerde Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2021) en gerelateerde bestanden, zoals: de bodemtypen; de gebieden waar associatie...

  Data eigenaar: Wageningen UR (Overig)
  Bijgewerkt: 07-03-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Bodemkaart 2021

  De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 09-02-2023
  Thema:
  • Bodem
  • Natuur en milieu
 • Officiele bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RDs. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee bodembeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee met btrekking tot de natte Wbr za...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-12-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De veendiktekaart geeft de verbreiding en dikte van veenlagen weer. Deze veenlaag kan aan maaiveld beginnen, maar kan ook bedekt zijn met een minerale laag, zoals een kleilaag of zandlaag.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De gemeente Haarlem heeft voor haar beheergebied in 2007 een bodemkwaliteitskaart (kaart waarop zones met gelijke chemische bodemkwaliteit zijn aangegeven) en grondstromenbeleid (regels voor hergebrui...

  Data eigenaar: Haarlem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Deze dataset, uit 2006, geeft informatie over de bodem-fysische gelaagdheid van de bodem tot ca. 1.20 meter diepte. Er worden 23 verschillende eenheden onderscheiden. Elke eenheid representeert een bo...

  Data eigenaar: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Overig)
  Bijgewerkt: 04-04-2022
  Thema:
  • Bodem