Dataset

Bodemkaart 2021

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Bodem
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie in de stedelijke gebieden op het moment van de kartering.

Nieuw in deze versie is dat alle kaartvlakken gekoppeld aan ‘afgeleide profielen’ (ook wel standaardprofielen of profielschetsen genoemd). Dit zijn representatieve bodemprofielen voor de eenheden op de bodemkaart. Voor alle bodemeenheden met een landelijke oppervlakte van tenminste 2000 ha geven afgeleide profielen informatie over belangrijke kenmerken. In totaal zijn er 367 verschillende bodemeenheden beschreven met een beschrijving van de laagopbouw tot 1,20 m diepte met per horizont of laag de bodemkundige informatie.

De landsdekkende, digitale versie is een polygonenbestand op de schaal 1:50:000. Dit is de opnameschaal van de data en geeft op dat schaalniveau het bijbehorende detail (1 cm2 op de kaart = 25 ha in het terrein).

Bron: BRO loket

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABODEMKAART_2021&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BODEMKAART_2021

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bodemkaart 2021

BODEMKAART_2021

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bodemkaart 2021

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Bodemkaart 2021, Bodemkaart 2021 - Veengronden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_algemene_bodemkaarten/MapServer

accessPoint