Dataset

Bollenteeltgebied - Bodemkaart

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Landbouw
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Verschil in bodemgeschiktheid tussen verschillende zandgronden voor bollenteelt: In de plan-MER worden 10 ingrepen getoetst, waaronder het “zoekgebied voor de bollenteelt in de Kop van Noord-Holland (nr. 10). De toetsing in de plan-MER vindt plaats op basis van de drie hoofdthema’s Klimaatbestendigheid, Ruimtelijke kwalititeit en Duurzaam ruimtegebruik. Doordat bloembollen vallen onder de groep van zogenaamd hoogsalderende gewassen, zijn er meer mogelijkheden om eventuele minder gunstige omstandigheden aan te passen. Zo kunnen ongunstige bodems via diepe grondbewerkingen (diepspitten) toch geschikt gemaakt worden voor de teelt van bloembollen.

Bestemmingspagina: http://geo.noord-holland.nl/bodemvisie/download/Eindrapport%20ILG-project%20bodeminformatie%20landbouw.pdf

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoapps.noord-holland.nl/waf/thumbnails/Bollenteeltgebied_bodemkaart.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bollenteeltgebied_-_Bodemkaart31398

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Bollenteeltgebied_-_Bodemkaart

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint