Dataset

Bollenteeltgebied - Bodemkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Agriculture
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Verschil in bodemgeschiktheid tussen verschillende zandgronden voor bollenteelt: In de plan-MER worden 10 ingrepen getoetst, waaronder het “zoekgebied voor de bollenteelt in de Kop van Noord-Holland (nr. 10). De toetsing in de plan-MER vindt plaats op basis van de drie hoofdthema’s Klimaatbestendigheid, Ruimtelijke kwalititeit en Duurzaam ruimtegebruik. Doordat bloembollen vallen onder de groep van zogenaamd hoogsalderende gewassen, zijn er meer mogelijkheden om eventuele minder gunstige omstandigheden aan te passen. Zo kunnen ongunstige bodems via diepe grondbewerkingen (diepspitten) toch geschikt gemaakt worden voor de teelt van bloembollen.

Landing page: http://geo.noord-holland.nl/bodemvisie/download/Eindrapport%20ILG-project%20bodeminformatie%20landbouw.pdf

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoapps.noord-holland.nl/waf/thumbnails/Bollenteeltgebied_bodemkaart.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Bollenteeltgebied_-_Bodemkaart31398

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Bollenteeltgebied_-_Bodemkaart

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint