Dataset

Omgevingsverordening, Glastuinbouw en teeltgebied Zundert

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Landbouw
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De provincie voert al geruime tijd een glastuinbouwconcentratiebeleid waarbij gebieden worden aangewezen voor de ontwikkeling van glastuinbouw. Concentratie van glastuinbouw biedt voordelen vanuit duurzame energie en mogelijkheden voor het benutten van reststromen en vanuit oogpunt van omgevingskwaliteit. Binnen deze gebieden bepaalt de gemeente, in afstemming met de ondernemers en inwoners, de ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw. Buiten deze gebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande glastuinbouwbedrijven beperkt.

Daarnaast is Teeltgebied Zundert opgenomen in de Omgevingsverordening. De boomteeltsector en zachtfruitsector nemen in toenemende mate een belangrijke economische positie in binnen de provincie. Voor het Teeltgebied Zundert gelden daarom verruimde ontwikkelingsmogelijkheden voor kassen om de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden voor de boomteelt- en zachtfruitsector in dit gebied te ondersteunen.

Bestemmingspagina: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download