Organisatie

Noord-Holland (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Noord-Holland is een provincie in het noordwesten van Nederland.
Logo Noord-Holland

148 datasets

 • Deze werkingsgebied maakt onderdeel uit van Omgevingsverordening NH2020, vastgesteld op 16-11-2020 (besluitnr.: 1477251/1478383). Het plan is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl via deze link: htt...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • De geschiktheid voor geothermie doet op grond van beperkte gegevens een uitspraak of een locatie kansrijk is voor het toepassen van aardwarmte voor grote warmtevragende ontwikkelingen (met name woning...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In dit bestand zijn de geluidscontouren langs provinciale wegen vastgelegd zoals deze zijn berekend voor de EU-geluidskartering, 3e tranche. De Lden-contouren weerspiegelen de situatie voor het peilja...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Per 1 juli 2013 is het Wijzingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht. Dit besluit omvat een zestal besluiten die de regulering van gesloten bodemenergiesystemen mogelijk maakt. Hierdoor kan een geme...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het ondiepe watervoerende pakket.

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Geschiktheid voor WKO-toepassing. Het betreft geschiktheid voor het diepe watervoerende pakket.

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In dit databestand worden de resultaten van het provinciale weidevogelmeetnet gedeeld. Bij dit bestand hoort ook een overzicht van de meetplots. Om de gegevens goed te kunnen gebruiken is het gebruik ...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-04-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Dit databestand geeft informatie over de meetplots die de Provincie Noord-Holland jaarlijks laat inventariseren op onder andere weidevogels. In de bijgevoegde veldwerkverslagen (vanaf 2018) staat welk...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-04-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • In deze dataset worden de territoriumstippen gedeeld van de weidevogels die sinds 1988 worden geteld. Sinds 2018 wordt er naar aanleiding van het veldwerk ook een veldwerkverslag gemaakt. Deze rapport...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 15-04-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
 • Gegevens over bestaande en geplande werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) worden jaarlijks door de provincie NH verzameld. De bron is grotendeels een enquête onder gemeenten. Een selec...

  Data eigenaar: Noord-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-04-2023
  Thema:
  • Economie

Filter je resultaten