Dataset

Bodemkaart 2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie in de stedelijke gebieden op het moment van de kartering.

Nieuw in deze versie is dat alle kaartvlakken gekoppeld aan ‘afgeleide profielen’ (ook wel standaardprofielen of profielschetsen genoemd). Dit zijn representatieve bodemprofielen voor de eenheden op de bodemkaart. Voor alle bodemeenheden met een landelijke oppervlakte van tenminste 2000 ha geven afgeleide profielen informatie over belangrijke kenmerken. In totaal zijn er 367 verschillende bodemeenheden beschreven met een beschrijving van de laagopbouw tot 1,20 m diepte met per horizont of laag de bodemkundige informatie.

De landsdekkende, digitale versie is een polygonenbestand op de schaal 1:50:000. Dit is de opnameschaal van de data en geeft op dat schaalniveau het bijbehorende detail (1 cm2 op de kaart = 25 ha in het terrein).

Bron: BRO loket

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABODEMKAART_2021&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BODEMKAART_2021

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bodemkaart 2021

BODEMKAART_2021

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bodemkaart 2021

Data schemes

BODEMKAART_2021 feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name bodemcode nvarchar type
name creat_date datetime2 type Aanmaakdatum
name revis_date datetime2 type Revisie datum
name methode nvarchar type Methode waarmee de gegevens zijn verzameld
name voor1 nvarchar type
name voor1_oms nvarchar type
name bodem1 nvarchar type Bodemcode van de eerste laag
name bodem1_oms nvarchar type Omschrijving van de bodemcode van de eerste laag
name achter1 nvarchar type
name achter1_oms nvarchar type
name letter1 nvarchar type
name letter1_oms nvarchar type
name groep1 nvarchar type Groepering van de eerste laag
name cijfer1 nvarchar type
name kalk1 nvarchar type
name kalk1_oms nvarchar type
name voor2 nvarchar type
name voor2_oms nvarchar type
name bodem2 nvarchar type Bodemcode van de tweede laag
name bodem2_oms nvarchar type Omschrijving van de bodemcode van de tweede laag
name achter2 nvarchar type
name achter2_oms nvarchar type
name letter2 nvarchar type
name letter2_oms nvarchar type
name groep2 nvarchar type Groepering van de tweede laag
name cijfer2 nvarchar type
name kalk2 nvarchar type
name kalk2_oms nvarchar type
name voor3 nvarchar type
name voor3_oms nvarchar type
name bodem3 nvarchar type
name bodem3_oms nvarchar type
name achter3 nvarchar type
name achter3_oms nvarchar type
name letter3 nvarchar type
name letter3_oms nvarchar type
name groep3 nvarchar type
name kalk3 nvarchar type
name leg_atlas nvarchar type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bodemkaart 2021, Bodemkaart 2021 - Veengronden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_algemene_bodemkaarten/MapServer

accessPoint