Dataset

Wieringermeer en Haarlemmermeer - Bodemkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Agriculture
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bodemgeschiktheid voor primaire landbouw: op basis van grondsoort, bodemstructuur en water blijkt dat de Wieringermeerpolder, met uitzondering van het eiland Wieringen, over het algemeen erg geschikt is voor primaire landbouw. Slechts enkele gebieden hebben beperkte mogelijkheden of zijn minder geschikt. De Wieringermeerpolder is erg gevoelig voor zoute kwel: in het noordoosten is dit een ernstig probleem; in iets mindere mate en omvang vormt dit eveneens in het noordwesten en zuidwesten van de polder een probleem. Deze toenemende verzilting kan primaire landbouw in deze gebieden onder druk zetten.

Landing page: http://geo.noord-holland.nl/bodemvisie/download/Eindrapport%20ILG-project%20bodeminformatie%20landbouw.pdf%5EInteractieve%20viewer

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geoapps.noord-holland.nl/waf/thumbnails/Wieringermr_Haarlemmermr_bodemkaart.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Wieringermeer_en_Haarlemmermeer_-_Bodemkaart1901

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Wieringermeer_en_Haarlemmermeer_-_Bodemkaart

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint