Dataset

Wieringermeer en Haarlemmermeer - Bodemkaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Holland (Provincie)
Updated 13/09/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Bodemgeschiktheid voor primaire landbouw: op basis van grondsoort, bodemstructuur en water blijkt dat de Wieringermeerpolder, met uitzondering van het eiland Wieringen, over het algemeen erg geschikt is voor primaire landbouw. Slechts enkele gebieden hebben beperkte mogelijkheden of zijn minder geschikt. De Wieringermeerpolder is erg gevoelig voor zoute kwel: in het noordoosten is dit een ernstig probleem; in iets mindere mate en omvang vormt dit eveneens in het noordwesten en zuidwesten van de polder een probleem. Deze toenemende verzilting kan primaire landbouw in deze gebieden onder druk zetten.

Contactinformatie
Name: Kaart en Data (BEL/OI), Provincie Noord-Holland
Email: kaartendata@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl
Phonenumber: 023-514 3097

Webservice

Wieringermeer en Haarlemmermeer - Bodemkaart

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

oi_dataservice_alg:Wieringermeer_en_Haarlemmermeer_-_Bodemkaart

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint