Dataset

Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de aantallen incidenten gemeld bij de meldkamer van de brandweer. De incidenten worden uitgesplitst naar branden en hulpverlening. De branden worden verder uitgesplitst naar automatisch en telefonisch gemeld. Alle categorieën worden uitgesplitst naar afgehandeld door de meldkamer en alarmeringen van de brandweer. Loos alarm is inbegrepen in deze cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf het jaar 2013.

Status van de cijfers: De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 februari 2021: Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83121NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83121NED

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83121NED

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie